LOLA INGQONDO ISINDEBELE UGWALO LWESISHOMBISA (UPDATED CURRICULUM)

Category: Product ID: 2463

Description

Lola Ingqondo isiNdebele – Ugwalo lweSikhombisa (New Curricula Syllabus)
Authors: Sifelani Etwel and Moyo Ndabazelizwe

Lola Ingqondo isiNdebele – Ugwalo lweSikhombisa olulotshwe kulandela uluhlu olutsha lohlelo lwezifundo olwasungulwa ngo-2015 elizweni leZimbabwe.
Ugwalo lolu ulungele okulandelayo:
• Lulandela okuqondiswa luluhlu lwezifundo zesiNdebele.
• Lalotshwa ulandela ubuciko bokulalela, ukukhuluma, ukubala lokubhala.
• ulezigaba zenzwisisa ezigoqela; izindaba, inkondlo, ingxoxo lencwadi.
• unonzile ngezitsho, izenzukuthi, izaga lezinye incezu zolimi.
• ugoqela izifundo ezifundwa ezikolo ezigoqela imidlalo, amakhompiyutha, ezamasiko lempilo yabantu lokunye okutshiyeneyo.
• ulemibuzo ehlelwe kuhle okokuthi iqala ngelulu ibisiya isiba lukhunyana.
• Luyafundisa abafundi ukubhala isifinqo.
• Lulendaba zokuzibumbela zemihlobo yonke ekhangelelwa ukuthi umfundi ayazi.
• Lulemiphehlo lemihloliso ezipha umfundi ukulungiselela okulohlonzi kumihloliso yebanga leli.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LOLA INGQONDO ISINDEBELE UGWALO LWESISHOMBISA (UPDATED CURRICULUM)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *